Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint

​​​Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija - LIKTA

Latvijas Informācij​as un komunikācijas tehnoloģijas asociācija dibināta 1998. gadā, apvienojot nozares vadošos uzņēmumus un organizācijas, kā arī IKT profesionāļus – kopumā šobrīd ​vairāk nekā 15​​0 biedrus.

LIKTA mērķi ir sekmēt IKT nozares izaugsmi Latvijā, veicinot in​formācijas sabiedrības attīstību un IKT izglītību, ceļot Latvijas konkurētspēju starptautiskā mērogā. Asociācija sniedz profesionāļu viedokli valsts institūcijām likumdošanas un citos ar nozari saistītos jautājumos, kā arī uztur ciešus sakarus ar Latvijas un ārvalstu IKT jomas asociācijām.

2012. gadā LIKTA izstrādātajā IKT nozares prioritāšu hartā​ noteikti​ s​eši galvenie līdz 2017. gadam sasniedzamie mērķi, kas palīdzēs sabiedrībai kopumā kļūt inovatīvākai un tehnoloģiski izglītotākai:

1. Aprīkots e-pilsonis: izmantojot digitālās tehnoloģijas, Latvijā jāveido e-vide, kurā iedzīvotāji var izmantot visus tos pašus pakalpojumus, ko reālajā vidē, samazinot birokrātisko slogu un administratīvos procesus.

2. Gudrs e-pilsonis: nepieciešams attīstīt sabiedrības datorprasmes, lai ikviens spētu izmantot e-vides infrastruktūru un tās radītās priekšrocības.

3. Modernākā e-pārvalde Eiropā: moderna e-pārvalde ietver informācijas sabiedrības pakalpojumu pieejamību ikvienam, tostarp iedzīvotājiem, kuri ikdienā nelieto modernās tehnoloģijas. Efektīvu valsts un pašvaldību e-pārvaldi spēs nodrošināt tādi e-pakalpojumi, kas ir savstarpēji integrēti un intuitīvi lietojami.

4. Konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide: sakārtotas un efektīvas tehnoloģijas nodrošina biznesa infrastruktūras vidi, atbrīvojot uzņēmējus no nelietderīga resursu patēriņa, tā vietā veicinot darba ražīgumu, konkurētspēju, eksportspējas pieaugumu un pienesumu valsts budžetam.

5. Aktīva labklājība: veicinot tehnoloģiju iespējas, kā atbalsta instrumentus dzīves kvalitātes uzlabošanai visās dzīves jomās jebkurā vecumā, tiktu sekmēta ne tikai iekļaujošas sabiedrības principu attīstība e-vidē, bet arī nodrošināta veselības aprūpes jomas datu pieejamība, to nezūdamība un mūžizglītības iespējas.

6. Vienkārši pieejams kultūras mantojums: sekmējot kultūras mantojuma apzināšanu un tā popularizēšanu gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām, digitālās tehnoloģijas ne tikai palielina nacionālo pašapziņu, bet arī integrē kultūras mantojumu izglītības sfērā.

Tehnoloģiju attīstība būtiski veicina visu nozaru konkurētspēju. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijām ir augsta pievienotā vērtība un Latvijas eksportā tām ir viens no lielākajiem izaugsmes potenciāliem.

LIKTA savos darbības gados no nelielas organizācijas ir izaugusi par reprezentablu asociāciju, kas ir tiesīga pārstāvēt nozari. Par LIKTA biedriem kļuvuši lielākie nozares pārstāvji – kā uzņēmumi, tā arī atzīti nozares eksperti – fiziskas personas, kas ir mūsu organizācijas unikalitāte.