Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint

​​

Kā iestāties

Lai kļūtu par LIKTA biedru,​ ir jāaizpilda pieteikuma anketa:​

 Anketa fiziskām personām (individuālajiem biedriem);

 Anketa fiziskām personām (asociētajiem biedriem);

 Anketa juridiskām personām.

Augstākminēto dokumentu jānosūta elektroniski parakstītu ar e-parakstu vai pa pastu vai jānogādā uz LIKTA biroju (Stabu iela 47-1, LV-1011, Rīga).


Kad LIKTA valde Jūs ir apstiprinājusi par LIKTA biedru, fiziskām personām ir jāsamaksā biedru nauda, pārskaitot to uz LIKTA kontu Swedbank, atklāti norādot, ka dotais maksājums ir biedra nauda par tekošo gadu. Juridiskām personām tiek izrakstīts biedru naudas rēķins.

 

Rekvizīti:
Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija"
Reģ.Nr. 40008038242
PVN Reģ.Nr. LV40008038242
A/S "Swedbank", kods HABALV22,
Konts: LV18HABA000140J038010.

Biedru maksa gadā:

Organizācijas biedra maksas summa aprēķināma saskaņā ar 2018.gada 16.janvāra LIKTA valdes lēmumu par izmaiņām biedru naudas apjoma aprēķina algoritmā.

Organizācijas biedri (o-biedri) ir iedalāmi šādās 7 grupās ar tām atbilstošiem ikgadējās biedru naudas apjomiem:

 Mazāk par 10 darbiniekiem 450,00 EUR
 10–49 darbinieki  990,00 EUR
 50–99 darbinieki  1340,00 EUR
 100–299 darbinieki  1790,00 EUR
 300–999 darbinieki  2680,00 EUR
 1000 un vairāk  darbinieki 3570,00 EUR
 Paaugstinātā kategorija  5340,00 EUR

Atšķirīgās nozarēs strādājošiem uzņēmumiem, kā arī atsevišķām uzņēmumu un organizāciju kategorijām tiek piemērotas korekcijas biedru maksas apjoma grupas noteikšanā. 

 
​Tiek piemērotas šādas korekcijas: ​
- uzņēmumiem, kuru pamatdarbības nozare nav IKT – par vienu grupu zemāk ( - 1),
- kultūras un izglītības sfērā strādājošām (izņemot IKT apmācību biznesu), kā arī valsts iestādēm - par divām grupām zemāk ( - 2),
- starptautisku IKT koncernu uzņēmumiem Latvijā – par vienu kategoriju augstāk ( + 1),
- uzņēmumu grupām (koncerniem), kuru pamatdarbības nozare ir IKT un meitas uzņēmumi nav LIKTA biedri atsevišķi – par vienu kategoriju augstāk (+ 1).
 

Uzņēmumiem, kas k​ārtējā gada laikā veiks ziedojumus LIKTA mērķprogrammām un projektiem tiks piešķirtas atlaides no nākošā gada biedru naudas līdz 10% apjomā no ziedojuma summas.
Atlaides par ziedojumiem nevar samazināt o-biedra naudas apjomu zemāk par minimālo biedra naudas apjomu – 450 EUR. ​

Biedru maksa fiziskām personām – individuālajiem biedriem – 450 EUR.

Biedru maksa fiziskām personām – asociētajiem biedriem – 35 EUR.

 

Saskaņā ar LIKTA valdes 08.11.2016 lēmumu Nr.184.6 − uzņemot jaunus biedrus, tie par pilntiesīgiem biedriem kļūst no brīža, kad tiek veikta biedru naudas apmaksa.