Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint
 

​​​​Biedri

 

Latvijas Informācija​s un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) apvieno nozares vadošos uzņēmumus un organizācijas, kā arī IKT profesionāļus – kopumā vairāk nekā 16​0 biedrus. LIKTA ir viena no ietekmīgākajām un aktīvākajām Latvijas profesionālajām asociācijām, savas darbības laikā spējot risināt dažādus nozarei svarīgus un aktuālus jautājumus. Izmantojot asociācijai pieejamos resursus, tās biedriem ir iespēja iegūt un panākt to, ko individuāli izdarīt ir ļoti grūti.

 

Galvenie LIKTA biedru ieguvumi:​
 • iespēja operatīvi iegūt ar IKT nozari saistīto informāciju, l​īdz ar to – operatīvi reaģēt un atrast atbalstu nozares uzņēmumu un profesionāļu vidū;
 • iespēja piedalīties LIKTA biedru organizētajos pasākumos un semināros, kopīgi realizēt projektus, tādējādi parādot savu uzņēmumu valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, partneriem un klientiem;
 • iespēja paust savu viedokli valsts institūcijām, privātā sektora organizācijām un Latvijas iedzīvotājiem, panākot konkrēta jautājuma virzību vai sekmējot nozares attīstību;
 • iespēja kā IKT nozares pārstāvjiem iesaistīties darba grupās un risināt aktuālus, ar nozari saistītus, jautājumus.
 • Biedri var iesaistīties LIKTA veidoto darba grupu darbībā, piemēram:
  • Izglītības un profesionālās izglītības attīstības darba grupa;
  • eID darba grupa;
  • E-komercijas darba grupa;
  • Autortiesību jautājumu darba grupa;
  • Elektroniskās komunikācijas darba grupa;
  • IT projektu pārvaldības un labās prakses darba grupa;
  • Darba grupa par drošības un juridiskiem jautājumiem virtuālajā vidē;
  • PR darba grupa;
  • Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izstrādes darba grupa;
  • 3S – viedās specializācijas stratēģijas IKT jomā izstrādes darba grupa.
    
LIKTA ir parakstījusi sadarbības memorandus ar visām galvenajām ar IKT nozari saistītajām valsts institūcijām, tostarp Satiksmes ministriju (SM), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), Ekonomikas ministriju (EM), tādējādi proaktīvi nodrošinot nozares iniciatīvu virzīšanu, kā arī ciešu sadarbību nozari ietekmējošo likumdošanas normu izstrādē

 

Papildu informācijai par LIKTA biedriem un Jūsu iespējām līdzdarboties asociācijā lūdzu sazināties ar:

 

LIKTA biedrorganizācijas (o-biedri)​​
LIKTA viceprezidente Māra Jākobsone
Tālr.: 67311821, e-pasts: office@likta.lv

 

LIKTA asociētie un individuālie biedri (a-biedri un i-biedri)
LIKTA valdes loceklis Toms Meisītis
Tālr.: 67311821, e-pasts: toms.meisitis@lattelecom​​.lv​  ​