Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint

​Latvijas IKT balvas "Platīna pele 2008" ieguvēji

21.novembrī noskaidroti Latvijas IKT balvas "Platīna pele 2008" ieguvēji divās kategorijās - "e-Pārvalde un pakalpojumi" un "Izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sporta projekti". Šogad pirmo reizi piešķirta Microsoft Latvia speciālbalva "Gada IKT inovācija".

Kategorijā "e- Pārvalde un pakalpojumi" balvu "Platīna pele" ieguvusi AS Swedbank ceturtās paaudzes internetbanka ​privātpersonām. Kopš 1999.gada Swedbank saviem klientiem piedāvā internetbankas pakalpojumus, tas ir, iespēju klientiem attālināti izmantot dažādus bankas pakalpojumus. 2007.gadā tika realizēts ceturtās paaudzes internetbankas privātpersonām izstrādes un ieviešanas projekts, kurā veiksmīgi tika īstenoti galvenie uzdevumi: piedāvāt jaunas bankas pakalpojumu izmantošanas iespējas interneta vidē, sniegt inovatīvus e-risinājumus bankas pakalpojumu jomā, paaugstināt internetbankas lietošanas ērtumu un drošību. Rezultāts ir internetbankas klientu, noslēgto bankas pakalpojumu līgumu, maksājumu interneta vidē (96.4% AS Hansabanka klientu maksājumi tiek veikti elektroniski) pieaugums.

Kategorijā "Izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sporta projekti" balvu ieguvis portāls biedrības Ideju forums pasaku portāls www.pasakas.net, izstrādātājs - Cube Media SIA. Portāls piedāvā bērniem un jauniešiem audio un video formātā iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu klausoties pasakas un audiogrāmatas, skatoties multiplikācijas filmas, šūpuļdziesmu ierakstus, skaitāmpantus, un spēlēt ar pasakām saistītas spēles. Pasaku portāls tika izveidots 2007.gada novembrī. Portālā ir pieejamas Latvijā populāru cilvēku ierunātas latviešu tautas un cittautu pasakas, pasakās izmantoto vecvārdu vārdnīca, audiogrāmatas, spēles, populāru mūziķu izpildītas šūpuļdziesmas, multiplikācijas filmas, kā arī ir iespējams zīmēt un savus darbus izvietot portāla galerijā. Pasaku portāls darbojas vienu gadu un pašlaik to apmeklē vidēji 1500 lietotāji dienā. Pasaku portāla mērķis ir veicināt stāstu, pasaku, teiksmu kā kultūrvēsturiskā mantojuma daļu saglabāšanu, veicināt literatūras pieejamību digitālajā telpā, sekmēt bērnu un jauniešu emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību un ieinteresētību Latvijas un pasaules literatūras un fokloras mantojuma izzināšanā.

Microsoft Latvia speciālbalvu "Gada IKT inovācija" saņēmis Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra projekts "E-studiju sistēma Jelgavas pašvaldības mūžizglītības piedāvājuma īstenošanai". Projekta ietvaros izstrādāti mācību materiāli un e-studiju sistēma, izveidotas divas profesionālās tālākizglītības programmas "Programmēšana" un "Datorsistēmas", un apmācīti 37 invalīdi. Ir izveidots e-apmācības materiāls skolēniem ar īpašām vajadzībām un veikta pedagogu apmācība IKT izmantošanai mācību procesā.

 "Balvas "Gada IKT inovācija" mērķis ir veicināt inovāciju kultūru Latvijas uzņēmējdarbībā un sabiedrībā kopumā, atgādināt, ka inovācijai ir praktiska nozīme un ar to ikdienā arvien vairāk saskaras ikviens no mums, varbūt pat neapzinoties, cik liels darbs tajā ir ieguldīts. Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra projekts to apliecina pilnībā. Projekts ir unikāls ne tikai ar to, ka izveidota kvalitatīva, inovatīva mūžizglītības programma cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, bet arī ar izcilu efektivitāti - vairāk nekā divas trešdaļas profesionālās tālākizglītības programmas "Programmēšana" un "Datorsistēmas" apguvušo turpina izglītību koledžās un augstskolās, uzsākuši strādāt vai uzlabojuši savus darba apstākļus," laureāta izvēli pamato Sandis Kolomenskis, Microsoft Latvia vadītājs.

LIKTA speciālbalvu par ieguldījumu LIKTAs izveidē un attīstībā saņēma LIKTA 1.prezidents Juris Borzovs.

Latvijas IKT balvas mērķis ir celt nozares prestižu, veicināt pozitīvo publicitāti, informēt sabiedrību par IKT iespējām, kā arī izcelt nozīmīgākos projektus, kas sniedz labumu plašai sabiedrībai. Balvas pretendentus vērtēs neatkarīga un kompetenta žūrija. Žūrijas Goda priekšsēdētāja ir īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās Signe Bāliņa.

Latvijas IKT gada balvas finālam bija izvirzīti pieci projekti:
- Latvenergo klientu portāls e-latvenergo.lv - Latvenergo AS, izstrādātājs, izstrādātājs: TietoEnator Alise SIA
- Swedbank ceturtās paaudzes internetbanka privātpersonām - Hansabanka AS
- Trešais tēva dēls - Bila & Melindas Geitsu fonds un LR Kultūras ministrijas valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"
- Letonika.lv - Tilde SIA
- Pasaku portāls www.pasakas.net - Ideju forums biedrība, izstrādātājs: Cube Media SIA

Balvu pasniegšanas ceremonija

Kategorijas "E-pārvalde un pakalpojumi" finālistu projekta Trešais tēva dēls pārstāvis Armands Magone no Valsts aģentūras Kultūras informācijas sistēmas, Dainis Bērziņš no Swedbank, projekta e-latvenergo pārstāvji Arnis Daugulis no Latvenergo un Raimonds Simanovskis no TietoEnator.

Kategorijas "Izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sporta projekti" finālistu projektu letonika.lv pārstāvis Andrejs Vasiļjevs no Tilde, un pasakas.net pārstāvji Edmunds Vanags no biedrības Ideju forums un Ingus Augstkalns no Cube Media.

 

Microsoft Latvia vadītājs Sandis Kolomenskis pasniedz Microsoft speciālbalvu "Gada IKT inovācija" Jelgavas reģonālā Pieaugušo izglītības centra vadītājai Sarmītei Vīksnai.

Platīna peli par ieguldījumu LIKTA izveidē un attīstībā LIKTA prezidents Imants Freibergs pasniedz pirmajam LIKTA prezidentam Jurim Borzovam.

 

Platīna pele 2008 torte.