Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint


Programmēšanas olimpiāžu atbalstīšana 2014

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) kopā ar LIKTA biedriem atbalsta programmēšanas un informātikas olimpiāžu sagatavošanu un norisi – Latvijas informātikas olimpiādi 27.–28.02.2014, Ogrē (Latvija), Latvijas komandas sagatavošanos un dalību Baltijas informātikas olimpiādē 26.–30.04.2014 Palangā (Lietuva) un Vispasaules informātikas olimpiādē 13.–20.07.2014 Taipejā (Taivāna).

Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiāde (turpmāk − LIO) ir vairākpakāpju programmēšanas sacensības, kuru mērķi un uzdevumi saskaņā ar LIO Kārtību ir:

  • paplašināt un padziļināt izglītojamo zināšanas programmēšanā, radīt papildus stimulus programmēšanas apguvei, aktivizēt ārpusstundu darbu;
  • atlasīt Latvijas valsts vienības kandidātus dalībai starptautiskajās programmēšanas sacensībās;
  • rosināt izglītojamo interesi par efektīvu algoritmu izstrādi un to programmēšanu ar datora palīdzību.

LIO organizē un daļēji finansē Valsts Izglītības satura centrs (VISC), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LUMII) un Ogres novada pašvaldība, tai skaitā valsts vienības dalību un daļēju II (novadu) un III (valsts) posmu sagatavošanu. Būtisks valsts vienības sekmīga starta Vispasaules informātikas olimpiādē (IOI) priekšnoteikums ir spēku izmēģināšana Baltijas Valstu informātikas olimpiādē (BOI), kas tiek rīkota katru gadu kopš 1995.gada un visus gadus tajā ir piedalījusies Latvijas valsts vienība. Lai sagatavotos startam Vispasaules olimpiādē, katru gadu tiek organizētas vairāku nedēļu ilgas izlases treniņnodarbības sadarbībā ar Progmeistars pasniedzējiem.

Galvenie partneri:      Partneri un atbalstītāji:             

                                                     

Vairāk informācijas šeit.

PRESEI:

23.07.2014 – Latvijas izlasei trīs sudraba medaļas Vispasaules skolēnu informātikas olimpiādē

30.04.2014 – Latvijas jaunie programmētāji Baltijas informātikas olimpiādē: seši dalībnieki – sešas medaļas

04.03.2014 –
Ogrē noskaidroti Latvijas jaunie programmēšanas talanti