Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint

 

2007. gada 4. aprīlī plkst. 14.00
LMT telpās - Ropažu iela 6

13.30–14.00    Reģistrācija un mandātu izsniegšana.

14.00–14.10    Mandātu komisijas ziņojums.  Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana.

14.10–14.20    Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.

14.20–14.40    LIKTA valdes atskaite par paveikto pārskata periodā.

14.40–14.50    Revidentu ziņojums.

14.50–15.10    Debates un ziņojumu apstiprināšana.

15.10–15.50    LIKTA statūtu izmaiņu apstiprināšana, IKT ekspertu sekcijas nolikuma apstiprināšana.
   
15.50–16.20    LIKTA jaunās valdes vēlēšanas. IS klastera sekcijas   nominētā pārstāvja  LIKTA valdē  apstiprināšana. Balsošana.

16.20–16.50    Kafijas pauze (balsojuma rezultātu skaitīšana).

16.50–17.00    Balsu skaitīšanas rezultāti balsojumam par  LIKTA valdi.

17.00–17.10    LIKTA prezidenta velēšanas.  

17.10–17.20    LIKTA revīzijas komisijas vēlēšanas.

17.20–17.50    Biedrības prioritātes, darba plāns un budžets nākamajam pārskata periodam.

17.50–18.00    LIKTA kopsapulces slēgšana.

 

Valdes atskaite

Revidenta atzinums

Statūtu jaunā redakcija

IKT ekspertu sekcijas nolikuma projekts

LIKTA prioritātes 2007

Valdes kopsapulces protokols