Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint
 

MP.JPG

Māra Pudāne, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes doktorante

Māra Pudāne ir doktorante Rīgas Tehniskajā universitātē, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē. Viņas promocijas darba tēma ir saistīta ar cilvēku grupas emociju dinamikas modelēšanu, Māra ir vairāk nekā 15 zinātnsko publikāciju līdzautore šajā jomā, kā arī ir darbojusies saistītos zinātniskos projektos.