Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint

Elīna Purmale-Baumane

 

ElinaB.jpgElīna Purmale-Baumane, Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore 

Jau vairāk kā 10 gadus esmu iesaistīta vairāku Eiropas Savienības fondu projektu administrēšanā un īstenošanā. Sākotnēji darbs tika ieguldīts vienotas metodikas izstrādē gan sociālo partneru iesaistei profesionālajā izglītībā, gan metodiku izstrādē profesionālās izglītības satura noteikšanā, t.i., nozaru izpētei, profesiju standartu izstrādei, profesionālās izglītības programmu izveidei, kvalitātes novērtēšanai. Nākamajā periodā, pēctecīgi tika turpināts darbs pie 14 nozaru izpētes, kā rezultātā tika izstrādātas nozaru kvalifikāciju struktūras, izstrādāti jauni profesiju standartu un modulārās profesionālās izglītības programmas. Kā jaunums tika ieviesta ārpus formālā ceļā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšana. Šobrīd tiek īstenoti projekti, kas nodrošina jauniešiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē to konkurētspēju darba tirgū, gan dod iespēju pieaugušajiem pilnveidot profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.