Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint


                              

Projekts e-GUARDIAN – Eiropas skolotāju prasmju pilnveide un sertifikācija drošai

IKT izmantošanai un kiberdraudu novēršanai

e-GUARDIAN ir starptautisks projekts, kurā piedalās partneri no vairākām valstīm. Projekta mērķis ir izveidot vienotu apmācību programmu pedagogiem par drošu interneta lietošanu. e-GUARDIAN projekta ietvaros tiek izstrādāta profesionāla sertificēšanas programma pedagogiem un tā tiek lokalizēta lietošanai Latvijā, Lietuvā un Vācijā. Šī programma tiek ieteikta kā drošas interneta lietošanas standarts Latvijas un Lietuvas izglītības iestādēm, to var ieviest arī citās Eiropas Savienības valstīs.

Projekta ietvaros izveidota apmācību programma un metodoloģija, mācību grāmata, e-apmācību kurss, kā arī automatizēts zināšanu un prasmju novērtēšanas tests. Visi apmācību un pārbaužu materiāli ir pieejami angļu valodā un ir tulkoti e-GUARDIAN projekta partneru valodās – latviešu, lietuviešu, vācu un franču valodās. Tiek plānots e-GUARDIAN programmu oficiāli apstiprināt un iekļaut Eiropas datorprasmes sertifikāta (ECDL) programmas ietvaros un ieviest projekta partneru valstīs.

Projekta ilgums ir 18 mēneši − no 2010. gada novembra līdz 2012. gada aprīlim.

Projekts e-GUARDIAN tiek finansiāli atbalstīts Eiropas Komisijas mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči inovāciju pārneses apakšprogrammas ietvaros.

e-GUARDIAN projektā tiek aptvertas 6 tēmas:
• Drošība tiešsaistē;
• Organizācijas drošība;
• Bērnu aizsardzība no nevēlama interneta satura;
• Datoraizsardzība;
• Privātums un datu aizsardzība;
• Datorlietošanas ētika.

e-GUARDIAN barometrs

e-GUARDIAN apmācības un zināšanu novērtēšana

Projekta partneri

Vairāk informācijas par projektu


​Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.