Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint


                              

Projekts e-GUARDIAN – Eiropas skolotāju prasmju pilnveide un sertifikācija drošai

IKT izmantošanai un kiberdraudu novēršanai


Projekta partneri​

Asociācija LIA (Lietuva)
LIA (Langas I Ateiti) ir bezpeļņas nevalstiskā organizācija ar mērķi veicināt informācijas sabiedrības attīstību Lietuvā un uzlabot e-pakalpojumu lietošanas prasmes, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti.

LIKTA (Latvija)
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija ir vadošā IKT nozares profesionālā nevalstiskā organizācija, viens no galvenajiem LIKTA mērķiem ir veicināt informācijas sabiedrības un e-prasmju attīstību Latvijā.

ITI (Lietuva)
ITI ir oficiālais ECDL Foundation licences turētājs Lietuvā un Baltkrievijā. ITI galvenais mērķis ir ar ECDL saistītu aktivitāšu attīstība un informācijas izplatīšana par ECDL.

Brēmenes universitāte (Vācija)
Brēmenes universitātes Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas centra galvenie mērķi ir inovatīvu IKT tehnoloģiju izpēte un attīstība, tehnoloģiju pārnese, radot jaunus produktus un pakalpojumus.

APTES (Šveice)
APTES ir bezpeļņas sociālais uzņēmums, kura galvenais mērķis ir veicināt starpnozaru sadarbību, sniedzot sociāla rakstura konsultācijas uzņēmējdarbībā, kā arī vadot sociāli inovatīvus projektus.