Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint


                              

e-GUARDIAN apmācības un zināšanu novērtēšana

Apmācību materiāls paredzēts vidusskolu un pamatskolu skolotājiem, mācību iestāžu administrācijai. Apmācību process sadalīts trīs posmos – zināšanu testēšana, apmācības un zināšanu novērtēšana.

Pirms sākt apmācības viesiem to dalībniekiem jāizpilda e-GUARDIAN IKT drošības barometru pašpārbaudei. Pēc apmācību kursa pabeigšanas lietotājiem ir iespēja kārtot e-GUARDIAN testu. Ir jāsaņem rezultāts, kas augstāks par 80%, lai tests būtu nokārtots.

Kopējais kursa apjoms ir 12 stundas. Mācību materiāls ir pieejams Moodle platformā. Tas sadalīts 8 tematiskās nodaļās, kuras ietver gan teorētisko materiālu, gan praktiskos ieteikumus un pašpārbaudes jautājumus. Apmācību materiāls paredzēts patstāvīgai lietošanai, taču kursa laikā paredzētas arī 2-3 klātienes tikšanās diskusijām un neskaidro jautājumu risināšanai.

Ja Jums jau ir pieejams lietotājvārds un parole:

Pieslēgties e-GUARDIAN mācību sistēmai


Ja vēl neesiet reģistrēts, tad sīkāku informāciju iespējams saņemt:

• Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), eprasmes@likta.lv  
• SIA „LatInSoft” mācību centrs, mc@latinsoft.lv  
• Preiļu Valsts ģimnāzija, preiluvalstsgim@pvg.edu.lv  
• Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, birojs@zrkac.jelgava.lv  
• Biedrība „Apmācību projekti”, info@apmacibuprojekti.lv  
• Ventspils Digitālais centrs, vdc@digitalaiscentrs.lv