Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint

​​​​​

Apmācību projekts "IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības

inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā"

 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2010.gada. 22.novembrī noslēdza līgumu Nr. L-APA-10-0022 ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” (LIAA) par projekta „IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā” Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/005 īstenošanu, kas tika pieteikts 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „At​balsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” programmai.

Projekta nosaukums: IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā.

Kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām:
Projekta īstenošanas rezultātā gan IKT (informācijas un komunikāc​ijas tehnoloģijas), gan citu tehnoloģiju un radošo nozaru uzņēmumu darbinieki tika apmācīti jaunākajās tehnoloģijās IKT jomā un biznesa attīstībā.
IKT nozare ir saistīta ar strauju tehnoloģiju attīstību, līdz ar to katru gadu nepieciešama nozarē strādājošo profesionālā pilnveide un tālākizglītība, lai nodrošinātu uzņēmumu konkurētspēju un eksporta izaugsmi. Projekta iesniedzējs ir IKT nozares vadošā asociācija − LIKTA, kas jau pieradījusi savu vadības kapacitāti un pēdējo 6 gadu laikā veiksmīgi vadījusi ESF finansētus apmācību projektus, kuru kopējā summa pārsniedz 1,75 milj. latu.

Projekta mērķis: Projekta „IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā” mērķis ir darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Šīs prasmes nepieciešamas nozares uzņēmumu attīstības un konkurētspējas nodrošināšanai, kā arī inovatīvu tehnoloģiju un procesu ieviešanai un izstrādei.

Projekta kopējās izmaksas (EUR): 4 225 174.54
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (EUR): 3 510 619.93 
Attiecināmais ESF finansējums (EUR): 1 981 419.78 
Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada 22.novembris - 2015.gada 31.oktobris
Projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/005
Līguma Nr. L-APA-10-0022

Projekts tika realizēts sadarbībā ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" un veiksmīgi tika noslēgts 2015.gada 31.oktobrī.

ESF atbalsta intensitāte LIKTA apmācību projektā bija:
• sīkajiem un mazajiem komersantiem – 75% no tiešajām apmācību izmaksām.
• vidējiem komersantiem – 65% no tiešajām apmācību izmaksām.
• lielajiem komersantiem – 55% no tiešajām apmācību izmaksām.

Projekta ietvaros savus darbiniekus apmācīja vairāk kā 5​0 nozares un citu tehnoloģiju uzņēmumi.

Vairāk informācijas par šo īstenoto programmu var atrast LIAA mājas lapā.

LIKTA kontaktinformācija:
Inese Krilova, Elita Ozoliņa​
Tel.  67311821, 67291896
e-pasts: office@likta.lv  
www.likta.lv

Notikušās aktivitātes:

30.10.2015 - Veiksmīgi noslēdzam LIKTA apmācību projektu “IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā”​​

01.09.2015 - LIKTA apmācību projekta reģionālie partneri apgūst ESF finansējumu

29.05.2015 - Turpināsim apmācīt uzņēmumus Latvijas reģionos​

28.02.2015 - Jau piekto gadu paaugstinām IKT un citu nozaru profesionāļu kvalifikāciju LIKTA apmācību projekta ietvaros

30.11.2014 - IKT un citu nozaru uzņēmumi turpina paaugstināt darbinieku kvalifikāciju

29.08.2014 - Turpinām paaugstināt IKT un citu nozaru profesionāļu kvalifikāciju LIKTA apmācību projekta ietvaros

30.05.2014 - IKT un citu nozaru uzņēmumi veiksmīgi turpina paaugstināt darbinieku kvalifikāciju

22.11.2013 - LIKTA paraksta līguma grozījumus par apmācību projekta īstenošanu līdz 2015.gadam

21.08.2013 - Turpinām IKT nozares profesionāļu kvalifikācijas paaugstināšanu LIKTA apmācību projekta ietvaros

21.05.2013 - IKT nozares uzņēmumi turpina paaugstināt darbinieku kvalifikāciju 

21.02.2013 - LIKTA turpina īstenot apmācību projektu IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā 

21.11.2012 - Turpinām paaugstināt IKT nozares profesionāļu kvalifikāciju LIKTA apmācību projekta ietvaros

10.08.2012 - Vairāk kā 1400 IKT nozares profesionāļu piedalījušies apmācībās ar ESF finansiālo atbalstu

12.04.2012 - LIKTA turpina īstenot apmācību projektu "IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā"

30.12.2011 - 2011. gadā LIKTA projektā īstenotas vairāk kā 1000 IKT nozares profesionāļu apmācības

01.09.2011 - IKT profesionāļi paaugstina kvalifikāciju LIKTA projekta ietvaros

21.08.2011 - LIKTA apmācību projekta pirmajos 3 ceturkšņos ir īstenojusi 517 IKT nozares profesionāļu apmācības

05.05.2011 - LIKTA veiksmīgi noslēdz apmācību projekta pirmo ceturksni