Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint

Portāls www.kadastrs.lv
Valsts zemes dienests

Datu publicēšanas portāls www.kadastrs.lv izveidots, lai sabiedrībai būtu pieejami Valsts zemes dienesta uzturētajās datu bāzēs uzkrātie dati:
• Nekustamā īpašuma valsts kadastra dati – informācija par zemes vienībām, to daļām, būvēm, telpu grupām. Kā arī zemes vienību un būvju attēlojums kartē.
• Valsts adrešu reģistra dati – oficiālās adreses, to pilns pieraksts, adresācijas objekta atrašanās vieta kartē, kā arī administratīvās robežas.
• Augstas detalizācijas topogrāfiskie dati M1:500 – dažādu komunikāciju (sakaru tīklu, elektrolīniju, gāzesvadu, kanalizācijas) un situācijas elementu - reljefa, veģetācijas u.tml. objektu attēlojums.

Portālam www.kadastrs.lv pieejamas 2 daļas:
1. Publiskā daļa – vispārējs informācijas apjoms bez maksas, detalizētāka informācija par samaksu. Pieejams bez līguma, izmantojot online norēķinu iespējas – internetbankas, norēķinu/kredītkartes vai Mobilly.
Vairāk informācijas skatīt prezentācijā.
 
2. Autorizētā daļa – pieejama noslēdzot abonēšanas līgumu. Datu apjomu, kādu vēlas saņemt, nosaka pie līguma slēgšanas. Lai pieteiktos portāla abonēšanai, jāaizpilda pieteikuma veidlapu un to jānosūta Valsts zemes dienestam uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv. Vairāk informācijas skatīt prezentācijā.

Detalizētāku informāciju skatīt šeit.

Materiāli:

Pieteikums portālam