Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint

Uniting Europe through digital empowerment  (UniteIT)

Par projektu: Unite IT projekta mērķis ir izveidot Eiropas digitālo prasmju un e-iekļaušanas sadarbības tīklu, kura ietvaros:
• Tiks analizētas Eiropas un dalībvalstu politikas e-prasmju un e-iekļaušanas jomā
• Notiks labākās pieredzes apmaiņa
• Tiks izveidotas diskusiju grupas tādos virzienos kā IKT prasmes un sertifikācija, Jauniešu nodarbinātība un digitālās prasmes u.c.
• Veidotas partnerības jaunu e-iekļaušanas iniciatīvu un projektu izstrādei

Projekta  īstenošanas ilgums: 36 mēneši (projekts uzsākts 01.11.2012.)

Projekts "Uniting Europe through digital empowerment  (UniteIT)" (Nr. 530971-LLP-1-2012-1-BE-KA3-KA3NW) tiek realizēts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmu.

Paredzamie projekta rezultāti:
• Unite IT sadarbības tīkla izveide
• Labākās pieredzes  apkopošana e-iekļaušanas jomā
• Tematisko darba grupu izveide
• 3 starptautiskās konferences
• Unite IT portāla un datu bāzes izstrāde

Projekta partneri:
• Telecentre-Europe AISBL (Beļģija)
• Malta Communications Authority (Malta)
• IAN International Aid Network (Serbija)
• DemNet (Ungārija)
• INTERFACE3 (Beļģija)
• Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) (Latvija)
• EOS Foundation (Rumānija)
• The National Union of Students in Europe (Beļģija)
• Telecentar (Horvātija)​​

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.


Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tās satura izmantošanu.