Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint


Telecentru tīklu attīstība Latvijā, Rumānijā, Serbijā un Moldovā,

veicinot nodarbinātības attīstību reģionos un ceļot apmācību centru

(telecentru) kapacitāti

Sorosa fonda programmas Austrumi-Austrumi: Partnerība ārpus robežām ietvaros LIKTA īsteno projektu „Telecentru attīstība Latvijā, Rumānijā, Serbijā un Moldovā, veicinot nodarbinātības attīstību reģionos un ceļot apmācību centru (telecentru) kapacitāti”, lai atbalstītu starptautisku sadarbību starp sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām un dalītos pieredzē un zināšanās un veicinātu atvērtās sabiedrības principu ieviešanu starptautiskā līmenī.

Projekta galvenās tēmas:
IKT attīstībai un telecentru pakalpojumiem;
Sociālā uzņēmējdarbība un ilgtspēja;
IKT nodarbinātībai un telecentru attīstībai;
Pilsonība un līdzdalība kopienas attīstībā.

Projekta partneri:
Educating for an Open Society Foundation (EOS) – Rumānija​
International Aid Network – Medjunarodna mreza pomoci (IAN) – Serbija
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) -  Latvija
Alliance community centers for access to information and training (CCAI) - Moldova

Labākās prakses ceļvedis