Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint

IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai

 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg

ES fonda projekts "IKT profesionāļu  apmācības inovāciju
veicināšanai un nozares attīstībai"


Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2016.gada 13.jūnijā noslēdza līgumu Nr. 1.2.2.1/16/A/003 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta „IKT profesionāļu  apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai" īstenošanu no 2016.gada 1.jūlija. Projekts tika pieteikts 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 1.projektu iesniegumu atlases kārtas programmai.

Projekta mērķis un īss kopsavilkums:
Projekta mērķis ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.

Tehnoloģiju attīstība maina darba tirgus struktūru un būtiski palielina ekonomikas produktivitāti. IKT nozare ir viena no straujāk augošajiem Latvijas ekonomikas sektoriem un jaunu darbu vietu nodrošinātājiem. IKT aizvien vairāk integrējas visdažādākajās nozarēs,  būtiski ietekmējot to produktivitāti un kļūstot par dzinējspēku visai ekonomikai. Tomēr kvalitatīva darbaspēka trūkums ir viens no būtiskākajiem traucēkļiem nozares izaugsmei. Lai uzņēmumi spētu izmantot tehnoloģijas inovāciju ieviešanā, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē, tieši darbinieku zināšanas un prasmes ir izšķirošas un lielā mērā nosaka uzņēmumu konkurētspēju. Tehnoloģiju strauju izmaiņu dēļ uzņēmumiem ir nepieciešamas intensīvas investīcijas darba spēkā. Projekts sniegs atbalstu komersantiem IKT profesionāļu apmācībām un kvalifikācijas celšanai tādās darbības jomās kā sistēmu modelēšanas un programmatūras izstrādes metodes un rīki, inovatīvi nozaru IKT lietojumi, lielapjoma datu un zināšanu infrastruktūra, informācijas drošība un kiberdrošība, datorsistēmu testēšanas metodes.

Lai sasniegtu uzstādīto projekta mērķi LIKTA plāno līdz 2019.gada 31. martam apmācīt 920 unikālus IKT profesionāļus no 55 uzņēmumiem sekojošās apmācību programmās:

214 01   Datordizains
345 20   Projektu vadība
850        Vides aizsardzība
48 481   Datorzinātnes
52          Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Apmācību rezultātā projekta partneru uzņēmumiem jāievieš vismaz vienu inovāciju atbilstoši OECD inovāciju iedalījumam. Apmācību rezultātā IKT profesionāļi iegūs starptautiskos tehnoloģiju ražotāju un standartu uzturētāju sertifikātus, kas apliecina IKT profesionāļu kvalifikāciju un paaugstinās konkurētspēju ārējos tirgos, tādējādi palielinot nozares eksporta īpatsvaru.

ERAF atbalsta intensitāte LIKTA apmācību projektā:
• sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70% no tiešajām apmācību izmaksām.
• vidējiem komersantiem – 60% no tiešajām apmācību izmaksām.
• lielajiem komersantiem (ja peļņa iepriekšējā gadā pēc nodokļu nomaksas ir mazāka par 5 milj. Euro) – 50% no tiešajām apmācību izmaksām.
• lielajiem komersantiem (ja peļņa iepriekšējā gadā pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 milj. Euro) – 30% no tiešajām apmācību izmaksām.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (EUR): 1 875 620,30
Attiecināmais ERAF finansējums (EUR):  899 585,70
Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs - 2019.gada 31.marts
Projekta un līguma Nr.  1.2.2.1/16/A/003

Ja uzņēmums vēlas piedalīties LIKTA apmācību projektā, lūgums sazināties ar LIKTA biroju (kontakti zemāk).

Infografika Atbalsts nodarbināto apmācībām – komersantiem (sk.šeit).

Attiecībā uz gala labuma guvējiem (komersantiem) pastāv trīs ierobežojumi dalībai šajā programmā:
•  Specifiskajā atbilstības kritērijā Nr.2.1. ir noteikts, ka apmācības tiks sniegtas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām jomām.
•  Savukārt MK noteikumu Nr.617 14.2.apakšpunktā ir noteiktas neatbalstāmās nozares, kas izriet no Komisijas regulas Nr.651/2014 1.panta 3.punkta.
•  Gala labuma guvēji var saņemt atbalstu apmācībām, kas atbilst atbalstāmo apmācību jomu sarakstam (MK noteikumu Nr.617 2.pielikumā).

Apmācības tirdzniecības, nomas (iekārtu noma, auto noma) vai nekustamā īpašuma nozarēs nav pieejamas.

Vairāk informācijas par šo programmu varat atrast CFLA mājas lapā.

Iepirkumu procedūras >>

Informācija par pieejamajām apmācībām un to saturu līdz 06.2018 >> (par kursu pieejamību interesēties)

Jaunākā informācija par pieejamajām apmācībām un to saturu 2018.gadā (06.-12.2018)


Informācija par organizētajām apmācībām >>

 

Aktivitātes:
22.08.2018 - LIKTA īstenotajās IKT nozares profesionāļu apmācībās piedalījušies jau gandrīz 1200 dalībnieki (Preses relīze)
27.06.2018 - Ar ES fondu līdzfinansējumu turpinām paaugstināt IKT nozares profesionāļu kvalifikāciju
27.03.2018 - LIKTA valdes atskaite par padarīto pārskata periodā (iekļauta informācija par projektu 9.lpp.)
29.12.2017 - IKT nozares uzņēmumu darbinieki aktīvi paaugstinājuši savu kvalifikāciju
29.09.2017 - IKT nozares uzņēmumi turpina paaugstināt darbinieku kvalifikāciju
22.06.2017 - Ar ES fondu līdzfinansējumu turpinām apmācīt IKT nozares profesionāļus
31.03.2017 - Informācija par LIKTA apmācību projekta (1.2.2.1/16/A/003) īstenošanas gaitu
30.12.2016 - LIKTA veiksmīgi noslēdz apmācību projekta pirmos divus ceturkšņus
06.07.2016 - LIKTA uzsāk IKT nozares profesionāļu apmācības


LIKTA kontaktinformācija:
Inese Krilova, Elita Ozoliņa​
Tel.  67311821, 67291896
e-pasts: inese.k@dtmedia.lv un elita.o@dtmedia.lv