Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint

Latvijas IKT balva "Platīna pele 2018"

 

Noskaidroti finālisti Latvijas IKT balvai
"Platīna pele 2018"

 

Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) balvai “Platīna Pele 2018” šogad ir iesniegti 43 pieteikumi un zemāk publiskojam informāciju par finālistiem. Balva tiks pasniegta jau divpadsmito gadu, un tās mērķis ir apzināt un izcelt pēdējo gadu laikā Latvijā radītos nozīmīgākos projektus, kas apliecinājuši savu unikalitāti, kvalitāti un sniedz labumu indivīdam, sabiedrībai kopumā un veicina valsts ekonomisko izaugsmi, kā arī cildināt labākos e-skolotājus. Balvas tiks pasniegtas 29.novembrī LIKTA gadskārtējā konferencē.

8-BalticPictures-5T6A9257.jpg2018. gadā Latvijas IKT balva tiks piešķirta sekojošās kategorijās:

  • Uzņēmuma digitālā transformācija,
  • Valsts digitālā transformācija,
  • Mākslīgā intelekta risinājums – sabiedrībai un biznesam,
  • Labākais E-skolotājs,
  • Speciālbalva: Veiksmīgākais E-paraksta integrācijas risinājums.

Latvijas IKT balvai šajās kategorijās varēja pieteikties attiecīgo pakalpojumu sniedzēji un projektu īpašnieki − valsts iestādes un pašvaldības, uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas.

Kategorijā "Uzņēmuma digitālā transformācija" aicinājām pieteikties uzņēmumus, kuri veiksmīgi veikuši digitālo transformāciju ieviešot IKT risinājumus preču vai pakalpojumu ražošanai, piedāvāšanai klientiem, un/vai uzņēmuma organizatorisko darbību, procesu un kompetenču pārveidei. Kategorijas partneri – Ekonomikas ministrija un projekts DIGINNO.

Kategorijā "Valsts digitālā transformācija" attiecināmi projekti, kas nodrošina valsts pārvaldes procesu un pakalpojumu pārveidi / digitalizāciju, izmantojot IKT rīkus un tehnoloģijas. Kategorijas partneris – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Kategorijā "Mākslīgā intelekta risinājums – sabiedrībai un biznesam" ir attiecināmi tādi pakalpojumi un risinājumi, kuros ir izmantotas mākslīgā intelekta un mākoņtehnoloģijas, kas risina biznesa, sabiedrības un personu vajadzības un izaicinājumus. Kategorijas mērķi ir veicināt mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantošanu jaunu risinājumu radīšanā, uzsverot to pozitīvo ietekmi uz uzņēmējdarbību, publisko pārvaldi un sabiedrību, veicināt pielietojumu, atpazīstamību Latvijā un ārpus tās, kā arī izcelt Latvijā izstrādātus risinājumus, kas ir inovatīvi un unikāli, dod pievienoto vērtību gan biznesam, gan valsts izaugsmei un sabiedrībai kopumā.

Kategorijā "Labākā kiberdrošības iniciatīva" attiecināmi projekti, kas nodrošina valsts pārvaldes vai biznesa un tā piedāvāto elektronisko pakalpojumu vai IKT sistēmu kiberdrošību, aizsardzību pret kiberuzbrukumiem vai paaugstinātu izpratni un attiecīgi rīcību, lai novērstu kiberuzbrukumus vai mazinātu to sekas IKT sistēmās. Kategorijas mērķi ir veicināt kiberdrošības nozīmes pieaugumu IKT jautājumos, uzsverot drošu IKT risinājumu pozitīvo ietekmi uz uzņēmējdarbību, publisko pārvaldi un sabiedrību, veicināt izpratni par augstas kvalitātes kiberdrošības risinājumiem un veicināt to pielietojumu, veicināt Latvijas kiberdrošības risinājumu atpazīstamību Latvijā un izcelt Latvijā radītus, pielāgotus vai pārņemtus kiberdrošības risinājumus ar plašu pielietojumu, kvalitāti un inovatīvu raksturu. Kategorijas partneris – Aizsardzības ministrija.

Kategorijā "Labākais E-skolotājs" varēja pieteikties dažādu mācību priekšmetu skolotāji un citi izglītības nozares pārstāvji, kas savā darbā inovatīvi izmanto esošos un ievieš jaunus digitālos mācību līdzekļus, popularizē tos un veicina e-risinājumu efektīvu izmantošanu izglītībā. Kategorijas “Labākais E-skolotājs” partneris sabiedrība Tilde pretendentam, kuru žūrija atzīs pat uzvarētāju, piešķirs naudas prēmiju. Prēmijas fonds sastāda 1 000 EUR (ietverot nodokļus). Prēmijas mērķis ir iedvesmot un motivēt pedagogus mācību procesā izmantot digitālos mācību līdzekļus un radīt izcilus piemērus IKT sniegto iespēju izmantošanā izglītības mērķu sasniegšanā. Skola, kuru pārstāv pretendents – prēmijas saņēmējs, balvā saņem arī zinību resursa letonika.lv gada abonementu un valodas atbalsta rīka Tildes Birojs gada abonementu.

Speciālbalva "Veiksmīgākais E-paraksta integrācijas risinājums" tiks pasniegta pretendentam, kurš vislabāk integrējis E-parakstu iestādes vai organizācijas sistēmā, e-pakalpojumā vai risinājumā. Balvas pretendenti varēja piedalīties citās konkursa kategorijās, uz balvu varēja pretendēt arī iepriekš IKT balvai "Platīna pele" iesniegti projekti (izņemot E-paraksta kategorijas balvas pretendentus), iesniedzot pieteikuma formu kādā no esošajām kategorijām. Speciālbalvas partneris – VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.

 

FINĀLISTI

 

Finālisti kategorijā "Uzņēmuma digitālā transformācija":
- Ražošanas plānošanas, uzskaites un saistīto biznesa procesu centralizēta pārvaldība - AS Valmieras stikla šķiedra, P-D VALMIERA GLASS USA Corp.;
- Zvērināts notārs tiešsaistē - Latvijas Zvērinātu notāru padome;
- Uzņēmuma ražošanas uzskaites un plānošanas procesu digitalizācija - AS “Latvijas Finieris.


Finālisti kategorijā "Valsts digitālā transformācija":

- Latvijas Atvērto datu portāls - pakalpojuma sniedzējs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, izstrādātājs - Valsts reģionālās attīstības aģentūra;

- Mani dati zemesgrāmatā - pakalpojuma sniedzējs Tiesu administrācija, izstrādātājs - SIA Visma Consulting;

- Autoparka pārvaldība CSDD e-pakalpojumos – no auto iegādes līdz tā īpašnieka maiņai - pakalpojuma sniedzējs/izstrādātājs - VAS “Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija”.


Finālisti kategorijā "Mākslīgā intelekta risinājums – sabiedrībai un biznesam":
- Virtuālais klientu apkalpošanas čatbots  latviešu valodā “Anete” - pakalpojuma sniedzējs SIA “Lattelecom” , izstrādātājs - AlphaBlues;

- Nodokļu deklarāciju apstrāde izmantojot robotizētu risinājumu - pakalpojuma sniedzējs Valsts ieņēmumu dienests, izstrādātājs - AS EMERGN;

- UNA - pirmais publiskās pārvaldes virtuālais asistents Latvijā - pakalpojuma sniedzējs LR Uzņēmumu reģistrs, izstrādātājs - SIA TILDE.


Finālisti kategorijā "Labākā kiberdrošības iniciatīva":

- IT drošība profesionālajā izglītībā un apmācībā - pakalpojuma sniedzējs/izstrādātājs PIKC „Rīgas Tehniskā koledža”;

- Latvijas Drošāka interneta centrs - pakalpojuma sniedzējs/izstrādātājs Latvijas Interneta asociācija;

- Valsts policijas EK Iekšējās drošības fonda projekts “Valsts policijas kapacitātes stiprināšana ar augsto tehnoloģiju izdarīto noziedziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā” - pakalpojumu sniedzējs/izstrādātājs Valsts policija.


Finālisti kategorijā "Labākais E-skolotājs":

- Tatjana Vinokurova (Privātā vidusskola “Klasika”)
- Kaspars Irbe (Learn IT, programmēšanas apmācības skolēniem un skolotājiem)
- Dace Bergmane (Ventspils Digitālais centrs)


Finālisti kategorijā "Speciālbalva Veiksmīgākais Eparaksta integrācijas risinājums":
- DigiNotārs - pakalpojuma sniedzējs Latvijas Zvērinātu notāru padome, izstrādātājs - SIA “MAK IT” (galvenais izstrādātājs) un SIA Datu Sistēmas.

- eZīmoga ieviešana Latvijas Republikas Oficiālā izdevuma vietnē www.vestnesis.lv - pakalpojuma sniedzējs VSIA “Latvijas Vēstnesis”, izstrādātājs SIA “Datu Sistēmas”.