Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint


IT pamatiemaņu apmācības e-kursi
Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

Publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros izstrādāti vairāki IT pamatiemaņu e-apmācības kursi.
E-apmācības kursu priekšrocības ir to pieejamība jebkurā laikā un jebkurā vietā, apgūstamo tēmu un mācību ceļa brīva izvēle, sev piemērota mācību tempa izvēle, nodrošināta vienāda mācību kvalitāte, iespēja atkārtot iepriekšējo materiālu un  pašpārbaudes testi.

E-apmācības kursi ir interaktīvi un to saturs veidots tematisko moduļu ietvaros.

Materiāli:

E-apmācības kursi
IT pamatiemaņu e-apmācības kurss bērniem „Mans draugs dators”
http://www.biblioteka.lv/ekursi/mans_draugs_dators/

IT pamatiemaņu e-apmācības kurss pieaugušajiem „Kā strādāt ar datoru un internetu”
http://www.biblioteka.lv/ekursi/IT_pamatkurss_vajredzigajiem/

IT pamatiemaņu e-apmācības kurss pieaugušajiem
http://www.biblioteka.lv/ekursi/Cilvekiem_ar_ierobezotu_socialo_aktivitati/