Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint


Mazo un mikro uzņēmumu apmācības Informācijas Tehnoloģijās

2012.gada 23.aprīlī, parakstot līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, LIKTA uzsāka īstenot projektu „Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai” (Līguma Nr. L-APA-12-0031)

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” atbalstu.

Projekta mērķis ir veicināt mazo un mikro uzņēmumu darbības efektivitāti un produktivitāti, palielināt konkurētspēju un izaugsmi, izmantojot IKT tehnoloģijas un e-prasmju sniegtās iespējas.

Projekta laikā ir plānots īstenot trīs līmeņu apmācības:
• Digitālās prasmes un IKT risinājumi produktivitātes celšanai;
• IKT rīku izmantošanu MMU konkurētspējai un attīstībai;
• IKT risinājumu izmantošana biznesa efektivitātes celšanai un eksporta attīstībai.

Projekta ilgums: 2012. gada 23. aprīlis  - 2015. gada 31. oktobris

80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Līdzdalībai projekta apmācībās var pieteikties Komersanti, kas:​

• Ir reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā (individuālie komersanti, mazie un mikro komersanti);

• Darbojas atbalstāmajā nozarē

Neatbalstāmās nozares:  http://www.likumi.lv/doc.php?id=239031#piel1

• Atbilst mazo un mikro komersantu definīcijai:

   Darbinieku skaits  Bilance  Apgrozījums
 Mikrouzņēmumi  Mazāk par 10  Zem EUR 2 000 000  Zem EUR 2 000 000
 Mazie uzņēmumi  Mazāk par 50  Zem EUR 10 000 000  Zem EUR 10 000 000

• Neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam.

Detalizēta informācija par projekta apmācību iespējām un Komersantu reģistrācija pieejama portālā www.mmu.lv.  

Vairāk informācijas:
Māra Jākobsone, Zane Pīzele
67311821, 
mmu@likta.lv

 

Noslēdzas mazo un mikro uzņēmumu IKT apmācību projekts​ >>