Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePointLIKTA gadskārtējā kopsapulce

2013.gada 22.martā plkst. 14.00
LMT telpās (Rīgā, Ropažu ielā 6)

Darba kārtība

 

13.30–14.00      Reģistrācija un kafija, mandātu izsniegšana.

14.00–14.05      Sapulces atklāšana.

14.05–14.10      Mandātu komisijas ziņojums. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.

14.10–14.15      Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana.

14.15–14.35      LIKTA valdes atskaite par paveikto pārskata periodā, 2013. gada prioritātes un budžets.

14.35–14.40      Revīzijas komisijas ziņojums.

14.40–14.45      LIKTA valdes atskaites, 2013. gada prioritāšu un budžeta, revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.

14.45–15.45      LIKTA jaunās valdes vēlēšanas, balsošana, balsojuma rezultātu skaitīšana.

15.45–15.50      LIKTA prezidenta vēlēšanas.

15.50–15.55      LIKTA revīzijas komisijas vēlēšanas.

15.55–16.25      Diskusija un balsojums par LIKTA statūtu grozījumiem.

16.25-16.30       LIKTA kopsapulces slēgšana.

                

Kopsapulces dokumenti:

LIKTA valdes atskaite

LIKTA revidentu atzinums

Kopsapulces dokumenti (iekštīklā)