Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint

 

LIKTA gadskārtējā kopsapulce

2012. gada 17. aprīlī plkst. 14.00
LMT telpās (Rīgā, Ropažu ielā 6)

Darba kārtība


13.40–14.00  Reģistrācija un kafija, mandātu izsniegšana

14.00–14.10  Sapulces atklāšana

14.10–14.15  Mandātu komisijas ziņojums. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.

14.15–14.20  Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana

14.20–14.40  LIKTA valdes atskaite par paveikto pārskata periodā

14.40–14.45  Revīzijas komisijas ziņojums

14.45–14.50  LIKTA valdes atskaites un revīzijas komisijas ziņojumu apstiprināšana

14.50–15.30  LIKTA statūtu grozījumu (Goda padomnieku konvents) apspriešana, balsojums

15.30–15.35  LIKTA revīzijas komisijas vēlēšanas

15.35–16.35  LIKTA 2012. gada budžeta apstiprināšana

                      Diskusija par LIKTA prioritātēm nākamajam pārskata periodam

16.35–16.40  LIKTA kopsapulces slēgšana.

 

LIKTA valdes darbības pārskats

LIKTA Harta

Kopsapulces materiāli