Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint


LIKTA gadskārtējā kopsapulce
2010. gada 6. maijā plkst. 15.00
LMT telpās (Ropažu iela 6)
Vada: Juris Binde
LIKTA viceprezidents

14.30–15.00    Reģistrācija un kafija, mandātu izsniegšana

15.00–15.05    Sapulces atklāšana

15.05–15.10    Mandātu komisijas ziņojums. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana

15.10–15.15    Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana

15.15–15.25    LIKTA valdes atskaite par paveikto pārskata periodā
                        Signe Bāliņa, LIKTA prezidente

15.25–15.30    Revīzijas komisijas ziņojums

15.30–15.40    LIKTA valdes atskaites un revīzijas komisijas ziņojumu apstiprināšana

15.40–15.50    LIKTA revīzijas komisijas vēlēšanas

15.50–16.50    LIKTA 2010. gada budžeta apstiprināšana
                        Diskusija par LIKTA prioritātēm nākamajam pārskata periodam
                        Signe Bāliņa, LIKTA prezidente

16.50–17.00    LIKTA kopsapulces slēgšana

 

Valdes atskaite

Revīzijas komisijas atzinums

Valdes darbības pārskata prezentācija