Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint


Projekts KC4all
(Improving Key Competencies of Citizens at Risk of Exclusion from the Labour Market)

               

Mērķis: Metodoloģijas, apmācību rīku un online platformas izstrāde bezdarbnieku un nodarbināto apmācībai e-prasmju izmantošanai nodarbinātības vajadzībām, kā arī nodarbināto IKT prasmju pilotapmācība un kvalifikācijas celšana 5 ES dalībvalstīs (Lielbritānija, Spānija, Beļģija, Latvija un Rumānija).

Kopējais projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši (2009.−2011.g.).​

Projekta apraksts: Projekta ietvaros Latvijā  tiks  veikta apmācību vajadzību apzināšana (aptauja L@P mācību centros), metodoloģijas izstrāde sadarbībā ar partneriem, pieejamo online rīku apzināšana dalībvalstīs, online apmācību platformas izveide, pasniedzēju un mērķauditorijas pilotapmācības un labākās prakses apkopošana un rezultātu izplatīšana.

Projekta partneri: Projekta vadošais partneris ir Fundacion Esplai (Sp​ānija). Projekta partneri − organizācijas, kas nodarbojas ar e-prasmju un e-iekļaušanas veicināšanu no Lielbritānijas, Spānijas, Beļģijas, Latvijas, Vācijas un Rumānijas.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.

Projekta informatīvais buklets angļu valodā

​​LIKTA seminārs "E-prasmes nodarbinātībai"