Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint


"Digitālie izaicinājumi Latvijā un Eiropas Savienībā"
Juris Gulbis, Lattelecom valdes priekšsēdētājs

Nākamais pusgads būs izaicinošs Latvijas IKT nozarei, lai atbalstītu Latvijas kā Eiropas Savienības (ES) prezidējošās valsts prioritāti – digitālā potenciāla veicināšanu. Šī būs iespēja veidot ES digitālo dienaskārtību, kur Latvija izvirzījusies līderos – ar trešo ātrāko internetu Eiropā, Eiropas WiFi galvaspilsētu un citiem sasniegumiem. Taču vēl ir daudz darāmā, lai Eiropā nojauktu šķēršļus un radītu vienotu digitālo tirgu, tādējādi radot ievērojamu pienesumu ES ekonomikai un konkurētspējai globālā līmenī. Šo uzdevumu kā vienu no pašiem svarīgākajiem darbiem izvirzījusi arī jaunā Eiropas Komisija.

Būtiskākie digitālie izaicinājumi ir radīt lietotājiem ērtus e-pakalpojumus, kas darbojas nacionālā un starptautiskā līmenī, veicināt uzticību e-videi un harmonizēt 27 dažādu valstu likumdošanu. Jomas, kurās, visbūtiskāk panākt progresu, ir datu aizsardzība, autortiesību un patērētāju tiesību noteikumi. Tāpat aktuāla ir diskusija par tīkla neitralitātes (net neutrality) aspektiem. Interesanti, ka Latvija izrādījusi iniciatīvu sadarbībai ar Austrumu partnerības valstīm, lai digitālā tirgus harmonizācijas jautājumi tiktu risināti arī ārpus ES robežām. Tikai sadarbībā mēs spēsim rast risinājumus, lai izmantotu tehnoloģiju laikmeta priekšrocības ekonomikas augšupejai un cilvēku labklājības vairošanai.

Prezentācija >>