Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint
 

Itsvet-logo.jpg

IKT drošība  Profesionālās Izglītības sistēmā

ICT Security in VET


Projekts Nr. CB36 „IKT drošība profesionālās izglītības sistēmā” („ICT Security in VET” – ITSVET) tiek realizēts Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros.

Par projektu: Projekta mērķis ir izstrādāt IKT drošības speciālista izglītības moduli un tam atbilstošo mācību metodoloģiju un materiālus profesionālās izglītības sistēmai Baltijas valstīs. Lai sasniegtu šo mērķi projekts paredz izstrādāt inovatīvu apmācību programmu, materiālus un apmācītus pasniedzējus attiecīgajā jomā.

Projekta īstenošanas periods: 40 mēneši (01.12.2015 – 31.03.2019)

Projekta apstiprinātais finansējums: 105428,09 EUR.
Nacionālais līdzfinansējums: 18604,96 EUR.
Kopējais projekta budžets: 124033,05 EUR.

EU-Interreg-logo.jpgParedzamie projekta rezultāti:

• Pētījums par darba devēju vajadzībām pēc IKT drošības speciālistiem 3 valstīs: Latvija, Igaunija, Somija;

• Profesionālās kvalifikācijas standarta projekts;

• Mācību programma IKT drošības speciālistu sagatavošanai;

• Mācību materiāli IKT drošības speciālistu sagatavošanai;

• Pilotapmācības 3 valstīs – Latvijā, Igaunijā, Somijā;

• Apmācību standarta un programmas ieviešana Latvijas, Igaunijas un Somijas profesionālajās apmācību sistēmās;

• Publicitātes un  labākās prakses izplatīšanas aktivitātes.

Projekta gala rezultāti:

Informācijas sistēmu drošības speciālista profesijas standarts
Projekta mācību programma
Projekta pasniedzeju rokasgrāmata
Mācību resursi

Projekta partneri:

• The Technology Education Support Foundation (Igaunija);

• BCS Koolitus AS (Igaunija);

• Tallinn Polytechnic School (Igaunija);

• Riga Technical College (Latvija);

• Helsinki Business College (Somija);

• The Latvian Information and Communications Technology Association – LIKTA (Latvija)

• Foundation Innove (Igaunija)

 

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.

Projekta apmācību standarts latviešu valodā

Projekta ziņu izlaidums Nr.1.

Projekta ziņu izlaidums Nr.2.

Projekta ziņu izlaidums Nr.3

Projekta ziņu izlaidums Nr.4

Projekta ziņu izlaidums Nr.5

Projekta ziņu izlaidums Nr.6


Aktivitātes:

21.05.2018 - ITSVET projekts aicina piedalīties starptautiskā seminārā Tallinā
21.12.2017 - ITSVET projekta partneri tiekas Tallinā
16.06.2017 - ITSVET projekta partneru sanāksme
19.04.2017 - ITSVET projekta ietvaros notiek darbs pie mācību programmas lokalizēšanas un mācību materiālu veidošanas
14.01.2017 - ITSVET projekta partneri tiekas Tallinā

 

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tās satura izmantošanu.