Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint

ITSVET projekta partneri tiekas Tallinā

 


ITSVET projekta partneri tiekas Tallinā

Pagājušā gada 8.un 9.decembrī Tallinā notika ITSVET projekta “IKT drošība  Profesionālās Izglītības sistēmā” partneru sanāksme. Tajā piedalījās partneri no Latvijas, Igaunijas un Somijas. Latviju pārstāvēja LIKTA  kā arī Rīgas tehniskā koledža. 

Divu dienu darba sanāksmē partneri izvērtēja projekta progresu iepriekšēja periodā. Šajā laikā tika pabeigts darbs pie projekta ietvaros izstrādātā profesionālās apmācības standarta angļu un lokalizētajām versijām igauņu, latviešu un somu valodā. Standarts pieejams mājas lapā : http://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2016/05/ICT-Security-Specialist_Occupational-Standard-project-FINAL-LV-T2.5.1..pdf

Balstoties uz standartu, projekta partneri ir uzsākuši darbu pie mācību programmas izstrādes. Sanāksmē tika detalizēti  pārrunāta apmācību programmas struktūra un metodoloģija . Partneri arī vienojās par pienākumu sadali un atbildību  apzinot esošos un izstrādājot  jaunus apmācību materiālus dažādām programmas sadaļām.

Projekts Nr. CB36 „IKT drošība profesionālās izglītības sistēmā” („ICT Security in VET” – ITSVET)  tiek realizēts Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir izstrādāt IKT drošības speciālista izglītības moduli un tam atbilstošo mācību metodoloģiju un materiālus profesionālās izglītības sistēmai Baltijas valstīs. Lai sasniegtu šo mērķi projekts paredz izstrādāt inovatīvu apmācību programmu, materiālus un apmācītus pasniedzējus attiecīgajā jomā.
photyo-Ants.jpgphoto-darbi.jpgfoto- m33ting in Tallin.jpg