Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint

Carer+ projekts – digitālo tehnoloģiju izmantošana aprūpes jomā

Eiropas projekts aprūpes jomā Carer+ tiek īstenots starptautiskā 14 organizāciju partnerībā. Projekta koordinators Institut Iperia – Pôle numérique et Innovations (Francija). Projekta mērķis ir attīstīt IKT kompetences aprūpētājiem, kas sniedz atbalstu veciem cilvēkiem mājās, tādējādi iezīmējot jaunu un nozīmīgu aprūpes darbības virzienu. Projekta ietvaros plānots iepazīstināt ar jauniem un viegli izmantojamiem tehnoloģiju rīkiem, kas balstīti uz internet un pielāgoti veciem cilvēkiem. Tāpat tiks veikts izpētes darbs un nepieciešamo prasmju apzināšana, pasniedzēju apmācība, pieredzes apmaiņa, kā arī tiks izveidota tiešsaistes vide aprūpētājiem, kurā būs pieejami mācību materiāli un nodrošināta iespēja savstarpējai saziņai un komunikācijai.

Šodien vairumā Eiropas valstu sociālās aprūpes sistēmas nodrošina iespēju saņemt nepieciešamo aprūpi mājās. Sabiedrības novecošanās ir nopietns izaicinājums Eiropas ekonomikai, jo īpaši ņemot vērā finanšu krīzes ietekmi, tādēļ ir svarīgi pārskatīt sociālās aprūpes sistēmu, lai padarītu to efektīvāku. Daudziem veciem cilvēkiem nepieciešamību pēc aprūpes pavada tādas problēmas kā kvalificētu aprūpes speciālistu trūkums, pamata pakalpojumu (transports, pielāgots mājoklis) neesamība, vientulība. Nesen veiktie pētījumi liecina, ka arvien lielāks skaits vecu cilvēku var izmantot tiešsaistes pakalpojumus un ka modernās IKT un AAL (Ambient Assisted Living) tehnoloģijas var radikāli uzlabot to dzīvi. Galvenais starpnieks starp tehnoloģijām un veciem cilvēkiem ir aprūpes darbinieks vai kopējs, kas tiem palīdz ikdienā viņu dzīves vietā.

Carer+ projekta mērķis ir sniegt atbalstu šiem aprūpes veicējiem. Projekta ietvaros tiks izveidots unikāls IKT zināšanu un prasmju ietvars ar atbilstošu digitālo prasmju sertifikāciju aprūpes darbiniekiem. Balstoties uz to tiks izstrādāta neformālās apmācības prasmju metodoloģija, mācību vide un materiāli. Projektā izstrādātā metodoloģija tiks aprobēta 5 valstīs, iesaistot kopumā 500 aprūpes darbiniekus. Latvijā projekta ietvaros plānots pilotprojekts, kura laikā tiks iesaistīti 40 aprūpes veicēji (care workers), 10 neformālie aprūpētāji (informal caregivers) un 50 aprūpes saņēmēji (care recipients). Ņemot vērā projekta kopējos pilottestēšanas rezultātus, tiks izstrādātas projekta vadlīnijas, kas būs gatavas pārnesei un ieviešanai citās valstīs.

Vairāk par projektu: www.carerplusproject.eu.  


Jaunumi (angļu val.):
Project Newsletter: 6th Issue
Project Newsletter: 5th Issue
CARERplus project's news
Project Newsletter: 3rd Issue​
Project Newsletter: 2nd Issue

Project Newsletter: 1st Issue


Projekta preses informācija:
Eiropas projekts Carer+ sekmēs digitālo tehnoloģiju izmantošanu aprūpes jomā
Aicinājums interesentiem pieteikties projekta "carer+" norisēs