Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint


Dr. Juris Binde, SIA "Latvijas Mobilais Telefons" prezidents un valdes priekšsēdētājs / LIKTA viceprezidents

No 1992. gada SIA "Latvijas Mobilais Telefons" prezidents, no 2004. gada valdes priekšsēdētājs, Vidzemes augstskolas asociētais profesors, Baltic Institute of Corporate Governance Padomes loceklis.
1987.–1992. gadā Zinātniski pētnieciskajā institūtā VEF bijis Galvenais tehnologs un Tehnoloģiskās daļas vadītājs; 1984.–1987. gadā Sistēmu analīzes grupas vadītājs un Zinātniskās un tehniskās informācijas nodaļas vadītāja vietnieks. 1978.–1984. gadā ražošanas apvienībā VEF ieņēmis amatus no inženiera-konstruktora, līdz Sadzīves radioaparatūras galvenā konstruktora vietniekam.
1978. gadā beidzis Rīgas Politehnisko institūtu, iegūstot radioelektroniskās aparatūras inženiera konstruktora-tehnologa specialitāti (dipl.ing). Zināšanas papildinājis Vācijā, (1990. gadā), Starptautiskajā biznesa institūtā IFL Stokholmā (1995. gadā) un Kolumbijas Universitātē ASV (2000. gadā). 2007. gadā pabeidzis Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes doktorantūru un aizstāvējis promocijas darbu, iegūstot ekonomikas doktora grādu (Dr.oec.) uzņēmējdarbības vadībā. 42 zinātnisko publikāciju un 3 rūpniecisko paraugu autors.
LIKTA viceprezidents, Rīgas Tehniskās universitātes Goda doktors (Dr.h.c.), Latvijas Telekomunikāciju kluba seniors.
2001. - Triju Zvaigžņu ordeņa (IV šķira) virsnieks, 1998. – Ministru kabineta Atzinības raksts, 1993. – Inženiera Lintera prēmijas laureāts.